cilt 1.png
cilt 2.png

ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ

Çocuk istismarı ve ihmali hassas bir şekilde ele alınması gereken, önemli ve çok bileşenli bir sorundur. Sorunun ciddiyeti; yaygınlığı ve büyüklüğünün yanı sıra etkilerinin şiddeti nedeniyle de artmaktadır. Öznesi çocuk olsa da istismar ve ihmal tüm toplumu derinden etkiler.

Bu çok bileşenli sorunun çözümü faklı alanlarda çalışan profesyonellerin ortak çabasını ve iş birliğini gerektirir.  Günümüzde birçok alanda önemli adımlar atılsa da çocuk istismarı ve ihmali büyük bir sorun olarak varlığını devam ettirmektedir.

 

Bu kitap çocuk istismarı ve ihmalini ciddi bir sorun olarak gören ve çözüm üretmek  üzere  çaba sarf eden  tüm profesyoneller için kaynak kitap olmak üzere hazırlanmıştır.

 

Kitap, çocuk istismarı ve ihmaline bütüncül bir yaklaşım sağlayabilmek için farklı disiplinlerden, çok sayıda uzman tarafından yazılmıştır. 2 cilt halinde basılan kitap toplam 13 bölümden oluşmaktadır. Kitapta konunun uzmanı

110 yazar tarafından kaleme alınan; istismara uğrayan ya da ihmal edilen çocukların yaşadığı sorunların ve bu çocuklar için neler yapılması gerektiğine ilişkin bilgilerin yanı sıra sorunun ahlaki temelleri ve çözüm önerilerinin de tartışıldığı toplam 120 konu yer almaktadır.

Dileriz bu kitap çocuk istismarı ve ihmali alanında çalışanlar için faydalı, sorunun çözümü için etkili bir kaynak olur. 

 

Prof. Dr. Betül Ulukol

Çocuk hekimidir ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Sosyal Pediatri Bilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

 

Özellikle çocuk sağlığının korunması ve risk altındaki çocukların sorunları ile ilgilenmekte, çocuğa yönelik şiddet ve çocuk koruma sistemleri konularında çalışmalar yapmaktadır. 2005 yılından bu yana istismara uğrayan ya da ihmal edilen çocukların değerlendirildiği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Koruma Birimi'nin başkanlığını yürütmektedir.

Çocukların korunması ile ilgili çalışmalarını TBMM, Bakanlıklar, Belediyeler, Barolar, Ulusal ve Uluslararası kuruluşlar aracılığı ve desteği ile devam ettirmektedir.